Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa – Wychowanie seksualne w szkole 10.03.2014r.

 

Dnia 10 marca 2014 roku w Sali Widowiskowej Szkoły Podstawowej nr 43 w Lublinie odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkoleniowa „Wychowanie seksualne w szkole – cele, metody, problemy. Konferencja ta miała charakter interdyscyplinarny. Wzięli w niej udział przedstawiciele nauk humanistycznych, społecznych oraz medycznych. Poniżej znajduje się program konferencji. Niektórzy prelegenci udostępnili materiały, które można pobrać klikając w link znajdujący pod tytułem wystąpienia w programie.

 

Program konferencji:

SESJA I Rodzina i szkoła a wychowanie seksualne

 prof. dr hab. Zbigniew Gaś, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Wydział Pedagogiki i Psychologii

WYCHOWANIE JAKO WPROWADZENIE W ŚWIAT WARTOŚCI

materiały do pobrania

prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Pedagogiki i Psychologii – Lublin

RODZINA JAKO ŚRODOWISKO WYCHOWANIA SEKSUALNEGO

dr Szymon Grzelak, Instytut Profilaktyki Zintegrowanej – Warszawa

SKUTECZNOŚĆ WYCHOWANIA SEKSUALNEGO W SZKOLE W ŚWIETLE BADAŃ

materiały do pobrania

 

SESJA II Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych

prof. dr hab. Iwona Niewiadomska, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Wydział Nauk Społecznych

RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE – ASPEKT PSYCHOLOGICZNY I PRAWNY

dr Ewa Baszak-Radomańska, lekarz medycyny – ginekolog seksuolog

RYZYKOWNE ZACHOWANIA SEKSUALNE – ASPEKT MEDYCZNY

materiały do pobrania

 dr Szymon Czarnik, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Socjologii

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE W OCZACH GIMNAZJALISTÓW

materiały do pobrania

ks. dr Łukasz Nizio, teolog moralista

WYZWANIA I ZAGROŻENIA EDUKACJI SEKSUALNEJ W SZKOLE –   IMPLIKACJE PROFILAKTYCZNE

materiały do pobrania

 

SESJA III Problemy edukacji seksualnej

 dr Elżbieta Trubiłowicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin

KONSEKWENCJE SEKSUALNEGO WYCHOWANIA BEZ WARTOŚCI –    Z DOŚWIADCZEŃ PSYCHOTERAPEUTY

 dr Grzegorz Kata, Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie

EDUKACJA SEKSUALNA W KRAJACH EUROPEJSKICH

materiały do pobrania

mgr Michał Niewiadomy Specjalistyczna Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin w Lublinie

EDUKACJA SEKSUALNA – TRUDNE PYTANIA.

Przegląd materiałów dotyczących rozwoju seksualnego dzieci.

materiały do pobrania