Dyrekcja


dr Piotr Szczukiewicz – Dyrektor
mgr Ewa Bartos – Wicedyrektor