Pracownicy SPPiTR

dr Piotr Szczukiewicz

Dyrektor Poradni. Psycholog, terapeuta, zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz terapią młodzieży i dorosłych. Ukończył wiele szkoleń i staży specjalistycznych m.in. z zakresu logoterapii, terapii Gestalt i terapii eriksonowskiej.

mgr Ewa Bartos

Wicedyrektor Poradni. Psycholog, psychoterapeuta

mgr Jolanta Białogórzec

Psycholog, absolwentka podyplomowych studiów "Profilaktyka trudności w nauce" UW, edukator systemowej profilaktyki MEN, trener programu profilaktycznego "Spójrz Inaczej" i "Spójrz Inaczej na Agresję". Prowadzi grupy umiejętności społecznych, treningi twórczości dla dzieci i młodzieży, zajmuje się poradnictwem dla rodziców i nauczycieli.

mgr Ewa Cendrowska

Psycholog, terapeuta, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 4-letniego Podyplomowego Studium Terapii Rodzin w Krakowie, 3-letniego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz wielu szkolen i kursów z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii. Pracuje z rodzinami, prowadzi terapie indywidualną od początku funkcjonowania poradni.

dr Marcin Demczuk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia podyplomowe z Pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Niebieską Linię oraz kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychodramy oraz jako lider grupowego treningu balintowskiego w ramach Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Jest członkiem zarządu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W poradni zajmuje się terapią indywidualną młodzieży oraz dorosłych, udziela także wsparcia dla par i rodzin. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej.

dr Iwona Gryniuk-Toruń

Psycholog, terapeuta; w poradni prowadzi głownie terapię grupową i indywidualną dla młodzieży oraz terapię rodzinną; ukończyła m.in. Podyplomowe Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Kurs Terapii Rodzin w Krakowie. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Elżbieta Hołysz-Ohar

Pedagog, absolwentka szkoleń i kursów w zakresie pomagania, w tym studium pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz systemowej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób ze spektrum autyzmu, pomocy rodzinie, profilaktyce, edukacji i wsparciu oraz certyfikat edukatora systemowej profilaktyki MEN.

mgr Beata Jurkowska-Bucior

Pedagog, terapeuta, w poradni prowadzi głównie terapię indywidualną młodzieży , doroslych oraz par, zajmuje się również poradnictwem dla rodziców. Absolwentka UMCS w Lublinie, podyplomowego kursu systemowego podejścia w terapii rodzin oraz licznych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, a także poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.

mgr Anna Jaszewska

Psycholog, psychoterapeuta

dr Grzegorz Kata

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W Poradni zajmuje się przede wszystkim pomocą psychologiczną młodzieży, działaniami profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi. Prowadzi grupę terapeutyczno – edukacyjną dla młodzieży. Realizuje szkolenia i udziela wsparcia nauczycielom oraz rodzicom. Posiada certyfikat uprawniający do wdrażania i realizacji profilaktycznego Programu Rówieśniczych Doradców.

mgr Aleksandra Kata

Psycholog

mgr Agnieszka Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta

dr Dariusz Kuncewicz

Psycholog; prowadzi terapie rodzinną oraz indywidualną terapie młodzieży; ukończył m.in. 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii integracyjnej (z przewagą podejścia psychodynamicznego), atestowany przez Sekcję Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczny kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie psychiatrii i Neurologii.

mgr Jolana Latowska-Wach

Psycholog kliniczny, absolwentka m.in.: Studiów Podyplomowych z Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji UW oraz Systemowego podejścia w terapii rodzin. Pracuje głównie z rodzinami, prowadzi także terapie indywidualną dorastającej młodzieży w kontekście rodzinnym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi pomagającymi rodzinie. Pracuje od początku powstania poradni.

mgr Halina Maciejewska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapie indywidualną i grupową. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne.

mgr Michał Niewiadomy

Psycholog; specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Psychoprofilaktyki (UMCS) oraz studiów doktoranckich (KUL). Posiada certyfikat neuropsychoterapeuty.

mgr Agnieszka Rusinek

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Elżbieta Stańczyk

Psycholog, terapeuta rodzinny, ukończyła 4-letnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie oraz wiele szkoleń z obszaru problematyki zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzinami i indywidualnie od początku funkcjonowania poradni.

mgr Elżbieta Wądołowska

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych, absolwentka Studium Podyplomowego Wydziału Psychologii UMCS w zakresie psychoprofilaktyki. Posiada certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Uzyskała uprawnienia do realizacji programów edukacyjnych Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni rozwijających umiejętności poznawcze oraz społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży. Realizatorka autorskich programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Z pasją realizuje swoje umiejętności zawodowe w zakresie rozwijania myślenia twórczego.

mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk

Psycholog, psychoterapeuta

 

Emerytowani pracownicy SPPiTR

mgr Grażyna Soszyńska

Wieloletni Dyrektor Zespołu Poradni nr 2. Obecnie na emeryturze.

mgr Helena May-Łapińska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Jadwiga Kuśmierska

Psycholog; Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze. Prowadziła psychoterapie indywidualną, rodzinną. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia „Niebieska Linia” specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii ofiar wykorzystywania seksualnego. Uzyskała: certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny, certyfikat specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego. Posiada uprawnienia edukatora profilaktyki systemowej MEN.

mgr Barbara Wasilewska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

dr Elżbieta Nitendel-Bujak

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

178 thoughts on “Pracownicy SPPiTR

 1. Pingback: essayforme
 2. Pingback: writeaessay
 3. Pingback: Canadian cialis
 4. Pingback: Viagra generika
 5. Pingback: Cialis 5mg prix
 6. Pingback: Viagra prices
 7. Pingback: Viagra pills
 8. Pingback: Cialis prices
 9. Pingback: Kolkata Escorts
 10. Pingback: Goa Escorts
 11. Pingback: Cialis generic
 12. Pingback: Cialis 20mg
 13. Pingback: Generic cialis
 14. Pingback: notehub.org
 15. Pingback: notehub.org
 16. Pingback: here
 17. Pingback: taken from here
 18. Pingback: page address
 19. Pingback: siriustube5207
 20. Pingback: zp2-lublin.pl354
 21. Pingback: zp2-lublin.pl134
 22. Pingback: zp2-lublin.pl13
 23. Pingback: zp2-lublin.pl95
 24. Pingback: zp2-lublin.pl483
 25. Pingback: zp2-lublin.pl803
 26. Pingback: comment822
 27. Pingback: comment545
 28. Pingback: comment161
 29. Pingback: comment966
 30. Pingback: comment521
 31. Pingback: comment18
 32. Pingback: comment676
 33. Pingback: comment433
 34. Pingback: comment654
 35. Pingback: comment368
 36. Pingback: comment851
 37. Pingback: comment845
 38. Pingback: comment31
 39. Pingback: comment488
 40. Pingback: comment233
 41. Pingback: comment856
 42. Pingback: comment53
 43. Pingback: comment741
 44. Pingback: comment564
 45. Pingback: comment192
 46. Pingback: comment420
 47. Pingback: comment442
 48. Pingback: comment382
 49. Pingback: comment332
 50. Pingback: comment770
 51. Pingback: comment251
 52. Pingback: comment642
 53. Pingback: comment625
 54. Pingback: comment671
 55. Pingback: comment230
 56. Pingback: comment139
 57. Pingback: comment576
 58. Pingback: comment858
 59. Pingback: comment575
 60. Pingback: comment220
 61. Pingback: comment938
 62. Pingback: comment68
 63. Pingback: comment912
 64. Pingback: comment504
 65. Pingback: comment180
 66. Pingback: comment868
 67. Pingback: comment210
 68. Pingback: comment543
 69. Pingback: comment149
 70. Pingback: comment107
 71. Pingback: comment722
 72. Pingback: comment591
 73. Pingback: comment280
 74. Pingback: Cialis coupon
 75. Pingback: comment336
 76. Pingback: comment188
 77. Pingback: comment633
 78. Pingback: comment512
 79. Pingback: comment137
 80. Pingback: continue
 81. Pingback: 7786fHwmHuc
 82. Pingback: hdmobilesex.me
 83. Pingback: click to continue
 84. Pingback: click to read more
 85. Pingback: tedwap.me
 86. Pingback: click here
 87. Pingback: topdatingse.mobi
 88. Pingback: fastsexportal.mobi
 89. Pingback: follow this link
 90. Pingback: fastsexsearch.mobi
 91. Pingback: topsexportal.mobi
 92. Pingback: topfucksearch.mobi
 93. Pingback: here
 94. Pingback: link
 95. Pingback: continue reading
 96. Pingback: solars.biz

Comments are closed.