Oferta

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin (SPPiTR) jest placówka oświatowa prowadzona przez Urząd Miasta Lublin. Obejmuje pomocą psychologiczna i pedagogiczną dzieci i młodzież ze szkół i placówek wychowawczych z terenu Lublina oraz ich rodziny, nauczycieli i wychowawców.

W skład zespołu terapeutycznego SPPiTR wchodzą terapeuci terapii rodzin i terapii indywidualnej, trenerzy i superwizorzy programów profilaktycznych, eksperci MEN. Dyrektorem placówki jest mgr Grażyna Soszyńska. Poradnia udziela pomocy nieodpłatnie.

Zespół Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin realizuje szeroko zakrojona działalność terapeutyczną i psychoedukacyjną.

W Poradni prowadzona jest terapia rodzin, indywidualna psychoterapia dzieci i młodzieży, udzielana jest pomoc psychologiczna oraz prowadzone są konsultacje dla rodziców i wychowawców.

Okresowo organizowane są grupy rozwojowe i terapeutyczne dla dzieci i młodzieży. Cyklicznie prowadzone są warsztaty i treningi psychologiczne dla rodziców i nauczycieli, a także treningi umiejętności społecznych dla młodzieży.

 

Główne cele działalności SPPiTR to:

 • tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowości dzieci i młodzieży w ich rodzinach
 • wspieranie nauczycieli i wychowawców w tworzeniu zdrowego środowiska wychowawczego
 • pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • pomaganie młodzieży z trudnościami w osobistym i społecznym funkcjonowaniu
 • poradnictwo psychologiczne dla osób w sytuacjach kryzysowych
 • specjalistyczna pomoc psychologiczna rodzinom

 

Realizujemy powyższe cele poprzez różnorodną działalność terapeutyczną i psychoedukacyjną, jak:

 • terapia rodzin
 • indywidualna psychoterapia młodzieży i rodziców
 • grupy rozwojowe dla dzieci i młodzieży
 • grupy terapeutyczne dla młodzieży
 • treningi umiejętności psychologicznych i społecznych dla młodzieży
 • warsztaty i treningi psychologiczne dla rodziców i nauczycieli
 • telefoniczna pomoc psychologiczna
 • programy profilaktyczne dla szkół
 • promocja zdrowia psychicznego w lokalnej społeczności