Jubileusz 10-lecia nadania poradni imienia Jerzego Ciesielskiego