Dyrekcja

Struktura

Administracja

Dyrekcja

dr Piotr Szczukiewicz – Dyrektor

mgr Ewa Bartos – Wicedyrektor