Dokumenty do pobrania

Aktualnie brak plików do pobrania w związku z ich modyfikacją i dostosowaniem do RODO.
Informacji dotyczących wymaganych dokumentów do zgłoszenia ucznia na badanie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej udziela Sekretariat.
Za powstałe trudności przepraszamy.