Teren działania poradni

ZESPÓŁ PORADNI NR 2 W LUBLINIE. PORADNIA PSYCHOLOGICZNOPEDAGOGICZNA NR 4 IM. JERZEGO CIESIELSKIEGO W LUBLINIE, UL. I ARMII WOJSKA POLSKIEGO 1, 20-078 LUBLIN

Uchwała Nr 991/XXXIX/2014
Rady Miasta Lublin
z dnia 13 marca 2014 r.
w sprawie określenia terenu działania publicznych poradni psychologicznopedagogicznych
prowadzonych przez miasto Lublin

Przedszkola:

1) Przedszkole nr 4, ul. G. Narutowicza 8, 20-004 Lublin;

2) Przedszkole nr 5, Al. Racławickie 42b, 20-043 Lublin;

3) Przedszkole nr 10, ul. Zuchów 4, 20- 047 Lublin;

4) Przedszkole nr 15, ul. Bohaterów Monte Cassino 7, 20-808 Lublin;

5) Przedszkole nr 18, ul. Lipowa 12a, 20-024 Lublin;

6) Przedszkole nr 19, ul. Weteranów 5, 20-038 Lublin;

7) Przedszkole nr 25, al. Warszawska 37a, 20-824 Lublin;

8) Przedszkole nr 26, ul. Rynek 12, 20-111 Lublin;

9) Przedszkole nr 28, ul. Krucza 6, 20-022 Lublin;

10) Przedszkole nr 43, ul. Skautów 11a, 20-055 Lublin;

11) Przedszkole Parafialne im. Bł. Honorata Koźmińskiego, ul. Zbożowa 75, 20-827 Lublin;

12) Katolickie Przedszkole im. Św. Franciszka z Asyżu, ul. I Armii Wojska Polskiego 9,

20-078 Lublin;

13) Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Orlanda 15-17, 20-712 Lublin;

14) Przedszkole Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, ul. Sudecka 49-53, 20-867 Lublin;

15) Prywatne Przedszkole Językowo-Artystyczne „Nasze Przedszkole”, Al. Racławickie 15,

20-950 Lublin;

16) Przedszkole Niepubliczne „Akademia Przedszkolaczka”, ul. ks. J. Popiełuszki 28D,

20-052 Lublin;

17) Przedszkole Niepubliczne „Bajkolandia”, ul. Skrajna 2, 20-802 Lublin;

18) Przedszkole Niepubliczne „Pluszak”, ul. K. Junoszy 47, 20-058 Lublin;

19) Niepubliczne Przedszkole „Moje Przedszkole”, ul. J Bema 1, 20-045 Lublin;

20) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Hello Kids” , ul. K. J. M. Rayskiego 3, 20-060 Lublin;

21) Prywatne Przedszkole „U Pana Kleksa”, ul. Sławin 70, 20-828 Lublin;

22) Prywatne Dwujęzyczne Przedszkole „Motylek”, al. Warszawska 43, 20-803 Lublin;

23) Przedszkole Niepubliczne „Mały Lingwista”, ul. T. Strzembosza 3 lok. 4, 20-153 Lublin;

24) Przedszkole Niepubliczne „Zacisze”, ul. Cicha 8, 20-078 Lublin;

25) Niepubliczne Przedszkole „Calineczka”, ul. J. Lisa 9, 20-854 Lublin;

26) Niepubliczny Punkt Przedszkolny „U Pana Kleksa”, ul. Sławin 70, 20-828 Lublin;

27) Przedszkole Niepubliczne „Bajninio” w Lublinie, ul. Kasztelańska 31 lok. 4, 20-810 Lublin;

28) Przedszkole Prywatne „Chatka Puchatka 2”, ul. Bogdanówka 9, 20-810 Lublin.

 

Szkoły podstawowe:

1) Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta, ul. Czwartaków 11, 20-045 Lublin;

2) Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki, al. Warszawska 94, 20-824 Lublin;

3) Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego, al. J. Piłsudskiego 26, 20-407 Lublin;

4) Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi, ul. Zuchów 1, 20-047 Lublin;

5) Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny, ul. Niecała 1, 20-060 Lublin;

6) Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej, ul. G. Narutowicza 8, 20-004 Lublin.

 

Gimnazja:

1) Gimnazjum nr 9 im. cc mjr Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora”, ul. Lipowa 25, 20-020 Lublin;

2) Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja, al. J. Długosza 8, 20-054 Lublin;

3) Pallotyńskie Gimnazjum im. Stefana Batorego, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;

4) Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego, ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin.

 

Licea ogólnokształcące:

1) V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Lipowa 7, 20-020 Lublin;

2) Pallotyńskie Liceum Ogólnokształcące im. S. Batorego, al. Warszawska 31, 20-803 Lublin;

3) Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego, ul. B. Paśnikowskiego 6, 20-707 Lublin;

4) Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka Stowarzyszenia „Szansa”,

  1. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin.

 

Zespoły szkół:

1) Zespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego, ul. Podwale 11, 20-117 Lublin;

2) Zespół Szkół nr 11, ul. Farbiarska 8, 20-107 Lublin.

 

Inne szkoły i placówki:

1) Niepubliczne Technikum Leśne, ul. Kapucyńska 1a, 20-009 Lublin;

2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii, ul. Zakładowa 11a, 20-820 Lublin;

3) Dom Dziecka im. Ewy Szelburg-Zarembiny, ul. G. Narutowicza 32, 20–016 Lublin.