Informacje dla rodziców

Procedura zapisów do poradni PPP4 (załącznik nr 12),

Przydział pracowników poradni do placówek oświatowych (załącznik nr 13),