Dokumenty do pobrania

- zgłoszenie ucznia na badanie (zał. 3),

- opinia szkoły o uczniu (zał. 4),

- opinia szkoły na potrzeby ZŚK (zał. 5),

- zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZŚK (zał. 6),

- wniosek o wydanie orzeczenia na potrzeby ZO (zał. 7),

- opinia o uczniu na potrzeby ZO (zał. 8),

- wniosek o wydanie opinii o uczniu na potrzeby ZO (zał. 9),

- (cz. A)zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZO (zał. 10),

- (cz. B)zaświadczenie lekarskie na potrzeby ZO (zał. 10),

- wniosek o wydanie orzeczenia o WWR (zał. 11).