Pracownicy SPPiTR

dr Piotr Szczukiewicz

Dyrektor Poradni. Psycholog, terapeuta, zajmuje się poradnictwem psychologicznym oraz terapią młodzieży i dorosłych. Ukończył wiele szkoleń i staży specjalistycznych m.in. z zakresu logoterapii, terapii Gestalt i terapii eriksonowskiej.

mgr Ewa Bartos

Wicedyrektor Poradni. Psycholog, psychoterapeuta

mgr Jolanta Białogórzec

Psycholog, absolwentka podyplomowych studiów "Profilaktyka trudności w nauce" UW, edukator systemowej profilaktyki MEN, trener programu profilaktycznego "Spójrz Inaczej" i "Spójrz Inaczej na Agresję". Prowadzi grupy umiejętności społecznych, treningi twórczości dla dzieci i młodzieży, zajmuje się poradnictwem dla rodziców i nauczycieli.

mgr Ewa Cendrowska

Psycholog, terapeuta, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 4-letniego Podyplomowego Studium Terapii Rodzin w Krakowie, 3-letniego Kursu Psychoterapii prowadzonego przez Collegium Medicum UJ w Krakowie oraz wielu szkolen i kursów z zakresu poradnictwa psychologicznego i psychoterapii. Pracuje z rodzinami, prowadzi terapie indywidualną od początku funkcjonowania poradni.

dr Marcin Demczuk

Psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji. Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończył studia podyplomowe z Pomocy psychologicznej w dziedzinie seksuologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie prowadzone przez Instytutu Psychologii Zdrowia PTP i Niebieską Linię oraz kurs psychoterapii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Aktualnie szkoli się w Polskim Instytucie Psychodramy oraz jako lider grupowego treningu balintowskiego w ramach Polskiego Stowarzyszenia Balintowskiego. Jest członkiem zarządu lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W poradni zajmuje się terapią indywidualną młodzieży oraz dorosłych, udziela także wsparcia dla par i rodzin. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej.

dr Iwona Gryniuk-Toruń

Psycholog, terapeuta; w poradni prowadzi głownie terapię grupową i indywidualną dla młodzieży oraz terapię rodzinną; ukończyła m.in. Podyplomowe Studium Terapii Indywidualnej i Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Kurs Terapii Rodzin w Krakowie. Ubiega się o certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

mgr Elżbieta Hołysz-Ohar

Pedagog, absolwentka szkoleń i kursów w zakresie pomagania, w tym studium pomocy osobom z autyzmem i ich rodzinom oraz systemowej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób ze spektrum autyzmu, pomocy rodzinie, profilaktyce, edukacji i wsparciu oraz certyfikat edukatora systemowej profilaktyki MEN.

mgr Beata Jurkowska-Bucior

Pedagog, terapeuta, w poradni prowadzi głównie terapię indywidualną młodzieży , doroslych oraz par, zajmuje się również poradnictwem dla rodziców. Absolwentka UMCS w Lublinie, podyplomowego kursu systemowego podejścia w terapii rodzin oraz licznych szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej, a także poradnictwa psychologicznego i psychoterapii.

mgr Anna Jaszewska

Psycholog, psychoterapeuta

dr Grzegorz Kata

Psycholog, absolwent Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W Poradni zajmuje się przede wszystkim pomocą psychologiczną młodzieży, działaniami profilaktycznymi i psychoedukacyjnymi. Prowadzi grupę terapeutyczno – edukacyjną dla młodzieży. Realizuje szkolenia i udziela wsparcia nauczycielom oraz rodzicom. Posiada certyfikat uprawniający do wdrażania i realizacji profilaktycznego Programu Rówieśniczych Doradców.

mgr Agnieszka Kowalska

Psycholog, psychoterapeuta

dr Dariusz Kuncewicz

Psycholog; prowadzi terapie rodzinną oraz indywidualną terapie młodzieży; ukończył m.in. 4-letni podyplomowy kurs psychoterapii integracyjnej (z przewagą podejścia psychodynamicznego), atestowany przez Sekcję Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz roczny kurs systemowej terapii rodzin w Instytucie psychiatrii i Neurologii.

mgr Jolana Latowska-Wach

Psycholog kliniczny, absolwentka m.in.: Studiów Podyplomowych z Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji UW oraz Systemowego podejścia w terapii rodzin. Pracuje głównie z rodzinami, prowadzi także terapie indywidualną dorastającej młodzieży w kontekście rodzinnym. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z różnymi grupami zawodowymi pomagającymi rodzinie. Pracuje od początku powstania poradni.

mgr Halina Maciejewska

Psycholog kliniczny, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapie indywidualną i grupową. Posiada wieloletnie doświadczenie psychoterapeutyczne.

mgr Michał Niewiadomy

Psycholog; specjalizuje się w pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży, prowadzi zajęcia o charakterze profilaktycznym i edukacyjnym, uczestnik studiów podyplomowych z zakresu Psychoprofilaktyki (UMCS) oraz studiów doktoranckich (KUL). Posiada certyfikat neuropsychoterapeuty.

mgr Agnieszka Rusinek

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Elżbieta Stańczyk

Psycholog, terapeuta rodzinny, ukończyła 4-letnie podyplomowe Studium Systemowej Terapii Rodzin w Krakowie oraz wiele szkoleń z obszaru problematyki zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Pracuje z rodzinami i indywidualnie od początku funkcjonowania poradni.

mgr Elżbieta Wądołowska

Pedagog, terapeuta trudności szkolnych, absolwentka Studium Podyplomowego Wydziału Psychologii UMCS w zakresie psychoprofilaktyki. Posiada certyfikat Kinezjologii Edukacyjnej Paula Dennisona. Uzyskała uprawnienia do realizacji programów edukacyjnych Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych w Gdyni rozwijających umiejętności poznawcze oraz społeczno-emocjonalne dzieci i młodzieży. Realizatorka autorskich programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia treningu umiejętności wychowawczych dla rodziców. Z pasją realizuje swoje umiejętności zawodowe w zakresie rozwijania myślenia twórczego.

mgr Teresa Żarnowska-Kukuryk

Psycholog, psychoterapeuta

mgr Aleksandra Kata

Psycholog, psychoterapeuta

 

Emerytowani pracownicy SPPiTR

mgr Grażyna Soszyńska

Wieloletni Dyrektor Zespołu Poradni nr 2. Obecnie na emeryturze.

mgr Helena May-Łapińska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Barbara Wasilewska

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

dr Elżbieta Nitendel-Bujak

Wieloletni pracownik poradni. Obecnie na emeryturze.

mgr Jadwiga Kuśmierska

Psycholog; prowadzi psychoterapie indywidualną, rodzinną. Jako członek Ogólnopolskiego Porozumienia „Niebieska Linia” specjalizuje się w zakresie diagnozy i terapii ofiar wykorzystywania seksualnego. Uzyskała: certyfikat Psychoterapeuty wydany przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii, certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikat specjalisty w zakresie diagnozy i terapii dziecka wykorzystanego seksualnie oraz jego rodziny, certyfikat specjalisty w zakresie terapii stresu pourazowego. Posiada uprawnienia edukatora profilaktyki systemowej MEN.